Kans voor kinderen
door onderwijs in Burkina Faso

Doulougou.

Het dorp Doulougou ligt op 60 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Ouagadougou. Het is een uitgestrekte gemeente met verschillende dorpen en gehuchten. Zelfvoorzienende landbouw is de belangrijkste activiteit van de Mossi bevolking. Meestal  worden alleen overschotten van eigen voedselproductie en van verzamelde groenten en vruchten op de lokale markt afgezet.

Enkele georganiseerde groepen van vrouwen leggen zich toe op groenteteelt op kleine schaal of het brouwen van bier uit Sorgho. Deze laatste activiteit vraagt een zware tol van het milieu. Veel bomen en struiken binnen de gemeente worden gekapt voor de houtvoorziening van deze economische bezigheid.

75% van de bevolking is analfabeet. Er is weinig tot geen werkgelegenheid buitenshuis. Er is een middelbare school  en een lagere school in het centrale dorp van de gemeente Doulougou. Daarnaast zijn er meerdere lagere scholen verspreid over de verschillende  gehuchten binnen de gemeente.

Veel kinderen uit Doulougou en omgeving, gaan niet naar school. Een groot deel van de  kinderen, die zich wel inschrijven voor de lagere school, haken vroegtijdig af. Ze kunnen zich niet staande houden in het onderwijssysteem of trekken vaak op jonge leeftijd naar de steden op zoek naar werk. Gemiddeld doen de leerlingen, die het lageronderwijs wel afmaken, acht jaren over de zes klassen van de lagere school.