Kans voor kinderen
door onderwijs in Burkina Faso

Financiering.

Als vereniging zijn we voor de financiering van de uitvoering van onze activiteiten en projecten in Nederland en Burkina Faso volledig afhankelijk van giften en hulp van onze leden, donateurs en vrijwilligers.

Onze vereniging is een kleine, efficiënt werkende organisatie, met als actieve kern een bestuur en twee leden die vaste contactpersonen zijn met Burkina Faso. De vereniging heeft geen betaalde krachten in dienst en wij werken alleen met vrijwilligers. Hierdoor zijn er weinig tot geen overheadkosten (bijvoorbeeld administratiekosten).

Via de verschillende contactpersonen, die direct in contact staan met Doulougou, hebben wij  goed zicht op onze uitgaven en de uitvoering en hebben wij uitvoerige terugkoppeling van onze projecten in Burkina Faso en omgekeerd.

Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven van de vereniging van activiteiten en projecten in Nederland en Burkina Faso jaarlijks gecontroleerd door kascontrolecommissies. (Hierbij worden bijvoorbeeld de opbrengsten van de kledinginzamelingen, markten, de betalingen van het schoolgeld, de inschrijvingen van de kinderen, rapporten van de kinderen enz. gecontroleerd.) In deze kascontrolecommissies zitten leden, die gekozen worden in de jaarvergadering. De verslagen van deze commissies worden besproken in de jaarvergadering en wel of niet goedgekeurd door de aanwezigen.

Voor slechts € 3,- per maand kunt u zich aanmelden als lid. Dit kunt u doen via de contactpagina op deze website of een mail te sturen naar info@kvkbf.nl.

 Ook kunt u een eenmalige donatie doen. (De donaties die u doet aan onze vereniging, zijn aftrekbaar van de belasting, omdat wij door de belastingdienst zijn gekenmerkt als ANBI). Het banknummer van de vereniging is Rabobank Bergeijk:  NL82 RABO 0106314750

Financiële jaarverslagen vindt u hieronder:


Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financiële verantwoording projecten 2017 en 2018

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016