Kans voor kinderen
door onderwijs in Burkina Faso

Lopende projecten.

Installatie zonne-energie voor verlichting van het gezondheidscentrum.

Bij de opening van de voorzieningen van stromend water op het ziekenhuisje en de kraamkliniek in september 2017 vroegen de medewerkers van het gezondheidscentrum of we ook iets zouden kunnen doen aan de verlichting. In de avond en nacht moet het verplegend personeel en de vroedvrouw met zaklampen en telefoonlampen hun werk doen. Van infusen aanleggen tot kraamvrouwen bijstaan. Er is zeer beperkte verlichting in de kraamkliniek voor een paar uren op zonne-energie. Recentelijk is er elektriciteit gekomen in Doulougou. De gemeente en de markt zijn aangesloten op dit net. Het medisch centrum is niet aangesloten. Er gaan wel geruchten dat er plannen zijn om de stroom hier ook naartoe te brengen in de toekomst. Het is bekend dat de stroom van het net zeer onbetrouwbaar is. Er zijn ook geen voorzieningen in het gemeentebudget om de verbruikerskosten te betalen. De mensen hebben weinig hoop dat een aansluiting op het net binnen afzienbare tijd zal komen.

Na overleg met het personeel van het gezondheidscentrum, het beheerscomité van het gezondheidscentrum, en onze werkgroep in Burkina Faso heeft onze vereniging Kans voor Kinderen beloofd om fondsen te genereren om een degelijke zonne-energie verlichting voor het gehele gezondheidscentrum te installeren. We zullen tevens de nodige installatie voor onze rekening nemen die nodig is voor de aansluiting op het net wanneer die stroom komt. Wij zijn ook van plan om de noodzakelijke reparaties aan plafonds en muren uit te laten voeren.   

 

Aanleg trainingsgroentetuin voor vrouwen en schoolverlaters.

In Doulougou is, zoals in heel Burkina Faso het aantal leerlingen per klas van de basisschool in het openbaar onderwijs erg hoog.  In de gemeente zijn de kinderen voor het lager onderwijs aangewezen op de openbare school. 75 à 80 leerlingen in de klas met één leerkracht is geen uitzondering. Kinderen doen er gemiddeld 8 jaar over om de zes klassen van het basisonderwijs af te ronden. Veel kinderen worden van school gestuurd nadat ze twee maal in de lagere school zijn blijven zitten. Van de 75 leerlingen die worden ingeschreven in de eerste klas komt amper de helft in het bezit van het certificaat van de lagere school dat toegang geeft tot het voortgezet onderwijs. In Doulougou is geen ambachtsschool of trainingscentrum om een (technisch) vak te leren. Onder de leerlingen en jongeren die hun school niet hebben afgemaakt of niet naar school zijn kunnen gaan, is de trek naar de stad groot op zoek naar werkjes. Vervreemding van de familie en contact met criminaliteit is voor velen een gevolg. Voor deze jeugd wil onze vereniging met medewerking van onze zustervereniging in Burkina Faso (AKZ) een Trainingsgroentetuin inrichten waar een groep van vrouwen met jaren ervaring in de groenteteelt hun kennis overdragen op de jeugd. Onze vereniging heeft het gebruikersrecht van een perceel grond van 1,5 hectare verkregen. De vrouwen zullen via trainingen worden geschoold in gebalanceerde en ecologisch tuinbouwtechnieken en in kennisoverdracht. Met steun van Wilde Ganzen is een diepboring uitgevoerd waarop een pomp op zonne-energie wordt geplaatst die is aangesloten op een watertoren. Deze watervoorziening  verlicht de fysieke arbeid voor de vrouwen. Om hun gewassen te bevloeien moeten de vrouwen nu het water met emmer en touw op trekken uit putten van 15 meter diep die ook nog eens regelmatig droogvallen. Het is de bedoeling om het perceel af te rasteren met een plantenhaag van stekelige struiken, zodat wilde dieren de tuin niet in kunnen.

Meisjes en jongens zullen toegelaten worden voor de praktische training in de vorm van meehelpen met de vrouwen.  Het is de bedoeling dat de jeugd ieder voor zich een perceeltje mag gebruiken gedurende een paar seizoenen. De groep van vrouwen telt zeventien leden die gezamenlijk hun groentetuin hebben aangelegd van een halve hectare.

 

Financiële steun aan individuele kinderen.

We blijven de komende jaren de schoolkosten van een zestigtal individuele leerlingen uit en rondom het dorp Doulougou betalen. Dit zijn minder bedeelde kinderen en weeskinderen. We begeleiden deze kinderen en hun ouders op het gebied van schoolvordering en schoolkeuze.